نرخ درآمد

پرداخت به ازای نمایش

به ازای هر بار نمایش لینک کوتاه خود درآمد کسب کنید

شمارش برای همه کشورها

مهم نیست بازدید از کدام کشور است، شما همچنان درآمد کسب میکنید.

0 % پاداش زیرمجموعه

درآمد بیشتر با دعوت دوستانتان حاصل میشود، تا 30% از درآمد آنها

نمایش جهانی (همه کشورها) درآمد در هر 1000 نمایش

۱٬۰۰۰تومانرایانه و لب تاپ

۱٬۰۰۰تومانموبایل و تبلت

ایران (جمهوری اسلامی) درآمد در هر 1000 نمایش

۳٬۰۰۰تومانرایانه و لب تاپ

۱٬۰۰۰تومانموبایل و تبلت